Siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą, analizuoti lankytojų veiklą ir teikti individualizuotus skelbimus, šioje svetainėje yra naudojami slapukai ir socialinių tinklų įskiepiai. Slapukų ir įskiepių naudojimą galite pasirinkti patys nustatymuose. Daugiau informacijos Privatumo politikoje.
Prisijungti
Prekės krepšelyje
Jūsų krepšelis tuščias
Išsirinkus norimas paslaugas, spauskite mygtuką "Į krepšelį"
„BookitNow“ yra įmonių grupės „Gera Dovana group“ dalis.

Pirkimo taisyklės

„BookitNow“ dirba su patikimais partneriais ir teikia tik kokybiškas paslaugas, todėl Elektroniniai čekiai yra negrąžinami ir į pinigus nekeičiami (išskyrus šiose Elektroninių čekių pirkimo ir naudojimo taisyklėse numatytais atvejais). Kviečiame susipažinti su šiomis Elektroninių čekių pirkimo ir naudojimo taisyklėmis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šių UAB „Gera dovana“ pirkimo–pardavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje internetinėje parduotuvėje www.bookitnow.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) paslaugų teikimą t.y. Elektroninių čekių platinimą, užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, šiose Taisyklėse numatytas paslaugas teikia UAB „Gera dovana“, juridinio asmens kodas 301075902, registracijos adresas Jasinskio g. 16A, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendrovė yra tarpininkas platinantis Elektroninius čekius tam tikroms paslaugoms, kurias teikia ne Bendrovė, tačiau kiti asmenys

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Bendrovės ir Pirkėjo t. y. tiek fizinių, tiek juridinių asmenų (toliau – Pirkėjai) dėl Elektroninių čekių pardavimo (toliau – Sutartis). Prieš vykdant Elektroninių čekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą, Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Elektroninio čekio užsakymas yra negalimas.

1.3. Elektroninių čekių užsakymo metu galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

1.4. Bendrovė platina daugiatipius elektroninius čekius. Elektroninis čekis – tai Internetinėje parduotuvėje parduodamas blankas su čekio informacija ir / ar išspausdintas elektroninis blankas su čekio informacija, kuris patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes (toliau – Elektroninis čekis arba Čekis).

1.5. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjui įsigijus Elektroninį čekį iki informavimo apie Taisyklių pasikeitimą yra taikomos Taisyklės, galiojusios Elektroninio čekio įsigijimo metu.

1.6. Bendrovė turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Bendrovės įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Bendrovė informuos Pirkėją, pateikdama informaciją apie perleidimą Internetinėje parduotuvėje.

1.7. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Elektroninius čekius šioje Internetinėje parduotuvėje.

1.8. Kai Pirkėjas pateikia užsakymą, jam yra išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

1.9. Sutartis tarp Pirkėjo ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje suformavęs „Krepšelį“, nurodęs Pirkėjo elektroninio pašto adresą, pasirinkęs pristatymo būdą, ir/ar nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis), adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis bei Bendrovės privatumo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Atlikti užsakymą“. Elektroninis čekis pradeda galioti nuo Pirkėjo sumokėtos visos Elektroninio čekio kainos su Elektroniniam čekiui taikomais papildomais mokesčiais įskaitymo Bendrovės banko sąskaitoje.

1.10. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Bendrovės sudaryta Sutartis yra registruojama ir saugoma elektroninės Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Kadangi Bendrovė parduoda Elektroninius čekius paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys (toliau – Paslaugų teikėjai), Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Tačiau visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos teikėjo ir Pirkėjo dėl įsigytos paslaugos suteikimo.

2.1.1 Bendrovė suteikia galimybę su turimu Elektroniniu čekiu atsiskaityti ir pasinaudoti ne tik Elektroniniame čekyje nurodyto/-ų, bet ir bet kuriomis šių Paslaugų teikėjų paslaugomis: UAB Ritos masažai, UAB Masažo namai, Aušra Jankauskienė.

2.2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami Elektroniniai čekiai, teikimo sąlygų. Dėl šios priežasties gali atsirasti skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos. Bendrovė taip pat nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos Elektroninį čekį įsigijusiam Pirkėjui.

2.3. Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Elektroninį čekį, teikimo sąlygos pateikiamos Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, ją galima gauti kreipiantis į atitinkamą Paslaugų teikėją ant Elektroninio čekio ir/ arba Čekių savitarnoje nurodytais kontaktais.

2.3.1 Čekių savitarna – Elektroninėje parduotuvėje esanti Elektroninių čekių valdymo sistema. Pirkėjas, įvedęs savo turimo Čekio unikalų brūkšninį kodą bei savo elektroninio pašto adresą Čekių savitarnoje, turi galimybę patikrinti savo turimo Čekio informaciją: galiojimo laiką, Čekio vertę, registracijos informaciją, paslaugos trukmę ir kitą svarbią informaciją. Pirkėjas taip pat gali keisti Čekį ir pratęsti Čekio galiojimo laiką. Čekių savitarnoje neaptarnaujami čekiai su rezervuotu apsilankymo laiku.

2.4. Atskirų Paslaugų teikėjų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai paslaugai atskirai, pateikiamos aprašyme prie kiekvienos paslaugos ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis. Pirkėjai, įsigyjantys Elektroninius čekius, kartu sutinka ir su visomis Elektroninių čekių naudojimo Sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos Pirkėjams, įsigijusiems Elektroninius čekius. Pirkėjams, nesilaikantiems Elektroninių čekių naudojimo Sąlygų, Bendrovė ir / ar Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti paslaugas arba taikyti sankcijas.

2.5. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems Pirkėjams, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai.

2.6. Elektroniniai čekiai parduodami Internetinėje parduotuvėje.

2.7. Elektroniniai čekiai Pirkėjams išduodami tik sumokėjus visą Elektroninio čekio kainą ir Elektroniniams čekiams taikomus papildomus mokesčius, nebent Pirkėjas ir Bendrovė susitaria kitaip. Informacija apie Elektroninių čekių kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

2.8. Ant Elektroninio čekio nurodoma ir / ar įrašoma informacija: Elektroninio čekio pavadinimas, identifikaciniai numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Elektroninio čekio funkcijas.

2.9. Ant Elektroninio čekio gali būti nurodoma ir / ar įrašoma ši informacija: Elektroninio čekio vertė (nominalas), galiojimas, nurodant mėnesiais arba pateikiant pradžios ir pabaigos datas. Jei ši informacija Elektroniniame čekyje nenurodoma, ją galima nemokamai sužinoti susisiekus su Bendrove Internetinėje parduotuvėje nurodytais Bendrovės kontaktais arba internetinėje svetainėje https://www.bookitnow.lt/cekiu-savitarna.

2.10. Bendrovė sudaro galimybes Pirkėjams atsiskaityti už paslaugas Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

2.11. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, Pirkėjo duomenų apsaugą bei Pirkėjo identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Pirkėjai, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti Elektroninius čekius naudodamiesi Interneto parduotuve, registruotųsi Internetinėje parduotuvėje, užpildydami elektroninę registracijos formą. Pirkėjai, užsiregistravę Bendrovės Interneto parduotuvėje, privalo laikytis Bendrovės nustatytų, Internetinėje parduotuvėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių Taisyklių ir reikalavimų nesilaikant, Bendrovė turi teisę tokių Pirkėjų registraciją panaikinti.

2.12. Paslaugų užsakymai Internetinėje parduotuvėje apdorojami, Čekis aktyvuojamas Pirkėjui pateikus savo kontaktinę informaciją ir Bendrovei gavus Pirkėjo atliktą mokėjimą už Čekį. Jei Pirkėjai pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio Pirkėjo užsakymą ir / arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta Taisyklių 4 straipsnyje.

2.13. Bendrovė Internetinėje parduotuvėje Elektroninius čekius įsigyjantiems Pirkėjams gali nustatyti Elektroninių čekių užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas.

2.14. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Pirkėjams pasirinkti skirtingus įsigytų Elektroninių čekių pristatymo būdus. Informaciją apie galimus pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai, ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.

2.15. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir / ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodama apie tai viešai Internetinėje parduotuvėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

2.16. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir / ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus Pirkėjo atžvilgiu, jeigu šis Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

2.17. Bendrovė neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir / ar Pirkėjų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

2.18. Elektroninių čekių Pirkėjais gali būti: (a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų; (b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis; (c) juridiniai asmenys.

2.19. Elektroninį čekį galima panaudoti tik vieną kartą.

2.20. Pirkėjas atsako už Elektroninio čekio saugumą, Partneris turi teisę atsiskaitant nepriimti Elektroninio čekio, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti / nuskaityti Elektroninio čekio identifikacinių duomenų. Elektroninis čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami.

2.21. Pirkėjas nepatenkintas dėl teikiamų paslaugų kokybės ar negavęs teikiamų paslaugų privalo kreiptis tiesiogiai į Paslaugos teikėją.

BENDROVĖS IR PIRKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrovės teisės ir pareigos:

3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Pirkėjams.

3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

3.1.4 Bendrovė taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.

3.2. Pirkėjų teisės ir pareigos:

3.2.1. Pirkėjai privalo:

3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas paslaugas;

3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

3.2.1.3. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei, duomenis atnaujinti jiems pasikeitus bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

3.2.1.4. įgyvendinti ir vykdyti kitas Pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas;

3.2.1.5. nuo Elektroninio čekio įsigijimo momento Čekio Pirkėjas yra pats asmeniškai atsakingas už Čekio saugumą. Čekio Pirkėjas užtikrina, kad Čekio identifikaciniai duomenys (unikalus Čekio numeris, brūkšninis kodas, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Elektroninio čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti elektroninį čekį, juo pasinaudoti ir / ar kitaip pakenkti Čekio Pirkėjo interesams). Elektroninio čekio Pirkėjas, sužinojęs, kad jo Čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Elektroniniais čekiais arba atlikti Elektroninio čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Elektroninio čekio pardavimo / pateikimo Elektroninio čekio Pirkėjui, Bendrovė už Elektroninio čekio saugumą nebeatsako;

3.2.1.6. sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;

3.2.1.7. įsigiję Čekį, kai ant Čekio nurodyta, kad būtina, atlikti laiko rezervaciją paslaugos suteikimui Internetinėje parduotuvėje ar Paslaugų teikėjo puslapyje, jei įmanoma, arba tiesiogiai susisiekus su Paslaugų teikėju ant Elektroninio čekio ir/ arba Čekių savitarnoje nurodytais kontaktais.

3.2.2. Pirkėjai turi teisę:

3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;

3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;

3.2.2.3. naudotis kitomis pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ

4.1. Pirkėjams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.

4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:

4.2.1. atsisakyti suteikti paslaugas;

4.2.2. panaikinti Pirkėjo Elektroninio čekių užsakymą arba Elektroninį čekį;

4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms Pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją;

4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo teisę prisijungti prie Internetinės parduotuvės;

4.2.5. panaikinti Pirkėjo registraciją Internetinėje parduotuvėje;

4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

4.3. Šių Taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl Pirkėjo veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose Taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio Pirkėjo ir / ar su juo susijusių Pirkėjų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

ELEKTRONINIO ČEKIO GALIOJIMAS BEI PRATĘSIMO SĄLYGOS IR TVARKA

5. 1. Elektroninio čekio galiojimo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos, Čekių savitarnos puslapyje ir ant Elektroninio čekio. Elektroninio čekio galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta šiose Taisyklėse numatyta tvarka, nebent Bendrovė ir Pirkėjas raštu susitaria kitaip.

5. 2. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Elektroninio čekio galiojimo termino pratęsimo nuotoliniu būdu (susisiekęs su Bendrove el. paštu info@bookitnow.lt) arba gali pats pratęsti galiojimą Čekių savitarnos puslapyje.

5. 2. 1. Nuotoliniu būdu (susisiekus su Bendrove el. paštu info@bookitnow.lt) arba Čekių savitarnos puslapyje Elektroninio čekio galiojimo terminą galima pratęsti Elektroniniam čekiui, kuris yra nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi bei nuo jo galiojimo pasibaigimo nepraėjo daugiau kaip 1 (vienas) mėnuo, ir nepanaudotam Elektroniniam čekiui, kuris dar galioja, tačiau pratęsimo momentu bendra Elektroninio čekio galiojimo trukmė (susidedanti iš Elektroninio čekio galiojimo laiko ir papildomo pratęsimo laikotarpio) yra ne ilgesnė nei 12 (dvylika) mėnesių.

5. 2. 2. Pratęsti galiojimo terminą galima Elektroniniam čekiui, kuris yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Elektroninio čekio unikalus brūkšninis kodas.

5. 2. 3. Pratęsti Čekį galima papildomam 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, skaičiuojant nuo Elektroninio čekio galiojimo pabaigos.

5. 2. 4. Pratęsti Elektroninio čekio galiojimo terminą galima tik vieną kartą.

5. 2. 5. Už kiekvieno Elektroninio čekio pratęsimą taikomas 4 Eur (keturių eurų) mokestis įskaitant PVM.

5. 3. Prašyme dėl Elektroninio čekio galiojimo termino pratęsimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Elektroninio čekio unikalų brūkšninį kodą, Elektroninio čekio numerį bei pridėti Elektroninio čekio kopiją, kai kreipiamasi dėl pratęsimo nuotoliniu būdu (susisiekus su Bendrove el. paštu info@bookitnow.lt). Jei Elektroninį čekį Pirkėjas pratęsia pats Čekių savitarnos puslapyje, Pirkėjas turi nurodyti Elektroninio čekio unikalų brūkšninį kodą ir savo elektroninio pašto adresą.

5. 4. Jei Elektroninio čekio galiojimo termino pratęsimas atliekamas nuotoliniu būdu, Pirkėjas Elektroninio čekio galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą pagal Bendrovės pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą. Atliekant pratęsimą Čekių savitarnos puslapyje, Pirkėjas Elektroninio čekio galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti naudodamasis savo elektroninės bankininkystės sistema.

5. 5. Nepanaudojus Elektroninio čekio per nurodytą galiojimo laikotarpį ar per pratęstą galiojimo laikotarpį, Elektroninis čekis nekeičiamas, pinigai už jį negrąžinami ir jo galiojimas daugiau nebepratęsiamas.

 

ELEKTRONINIO ČEKIO GRĄŽINIMO IR KEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA

6.1. Pirkėjai, prieš įsigydami Elektroninį čekį, privalo įvertinti visas su Elektroniniu čekiu susijusias paslaugos teikimo aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant darbo laiku, lokacija ir kitomis paslaugos teikimo sąlygomis.

6.2. Bendrovė pažymi, jog pinigai už Elektroninį čekį yra negrąžinami, išskyrus, kai Pirkėjai įsigiję Elektroninius čekius nuotoliniu būdu (t. y., Bendrovės Internetinėje parduotuvėje) paslaugos suteikimui atsisako sutarties (t. y., grąžina įsigytą ir nepanaudotą Elektroninį čekį) per 14 (keturiolika) dienų nuo Elektroninio čekio įsigijimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsniu. Pirkėjui panaudojus Elektroninį čekį ir gavus Elektroniniame čekyje nurodytas paslaugas, jis yra jokiais atvejais negrąžinamas.

6.2.1. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja Elektroninį čekį bei užrezervuoja laiką paslaugos suteikimui, tačiau likus mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki paslaugos suteikimo atšaukia rezervaciją, arba užrezervuotu laiku neatvyksta paslaugos gavimui, yra laikoma, kad paslauga Pirkėjui buvo suteikta tinkamai ir Elektroninis čekis nekeičiamas, pinigai už Elektroninį čekį nėra grąžinami.

6.2.2 Jei paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti esminiai paslaugų kriterijai, Pirkėjai turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl turimo Elektroninio čekio nemokamo pakeitimo į kitą Pirkėjo pasirinktą Elektroninį čekį arba pateikti nustatytos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo.

6.2.3 Šiose Taisyklėse numatytais išimtiniais atvejais, pinigai ne vėliau kaip per dvi savaites nuo prašymo pateikimo Bendrovei dienos grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.

6.3. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Elektroninio čekio Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Elektroninio čekio pakeitimo nuotoliniu būdu (susisiekęs su Bendrove el. paštu info@bookitnow.lt) arba gali tai padaryti Čekių savitarnos puslapyje.

6.3.1. Pirkėjas turi teisę pakeisti tik galiojančius ir nepanaudotus Elektroninius čekius bei neatlikus laiko rezervacijos paslaugos teikimui.

6.3.2. Elektroninis čekis pakeičiamas, jeigu jis yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Elektroninio čekio unikalus brūkšninis kodas.

6.4. Galiojantį Elektroninį čekį galima keisti nelimituotą kiekį kartų.

6.5 Keisti galima vieną Elektroninį čekį į vieną ar kelis Elektroninius čekius.

6.5.1. Tuo atveju, kai vienas Elektroninis čekis yra keičiamas į kitą (-us) pigesnį (-ius) Elektroninį (-ius) čekį (-ius) – Elektroninių čekių kainų skirtumas nėra grąžinamas.

6.5.2. Tuo atveju, kai vienas Elektroninis čekis yra keičiamas į kitą (-us) brangesnį (-us) Elektroninį (ius) čekį (-ius), Pirkėjas privalo padengti Elektroninių čekių kainų skirtumą.

6.6. Pakeitus Elektroninį čekį, jo galiojimo laikas nepasikeičia, o lieka toks pat, kaip ir prieš tai turėto Elektroninio čekio.

6.7. Prašyme dėl Elektroninio čekio keitimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Elektroninio čekio brūkšninį kodą, Elektroninio čekio numerį bei pridėti Elektroninio čekio kopiją, kai kreipiamasi dėl Elektroninio čekio pakeitimo nuotoliniu būdu. Jei Elektroninį čekį Pirkėjas keičia pats Čekių savitarnos puslapyje, Pirkėjas turi nurodyti Elektroninio čekio unikalų brūkšninį kodą ir savo elektroninio pašto adresą.

6.8. Elektroninio čekio pakeitimas yra nemokamas.

TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Bendrovės Internetinės parduotuvės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Pirkėjai, naudodamiesi Internetine parduotuve, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis Internetine parduotuve laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, Internetinėje parduotuvėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.

7.2. Pirkėjams draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, nuotraukas, prekių ženklus, bet kokius kitus žymenis, grafinį Internetinės parduotuvės dizainą, programinį kodą ir kt.) be rašytinio Bendrovės leidimo.

7.3. Bendrovės naudojami prekių ženklai yra registruoti ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Pirkėjai neturi teisės naudoti Bendrovės prekių ženklų be atskiro rašytinio Bendrovės sutikimo.

7.4. Pirkėjai neturi teisės Elektroninių čekių klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti Elektroninius čekius ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Pirkėjai neturi teisės pardavinėti Elektroninių čekių. Visos Elektroninių čekių dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.

7.5. Pirkėjas, įsigijęs Elektroninį čekį iš trečiųjų asmenų, neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl Elektroninio čekio negaliojimo.

7.6. Pirkėjams yra taikomi kiti šiose Taisyklėse bei Bendrovės Internetinėje parduotuvėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

PIRKĖJO ELGESIO REIKALAVIMAI

8.1. Pirkėjai prieš įsigydami Elektroninius čekius įsipareigoja kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, Elektroninių čekių ar kitų paslaugų kaina, išsiaiškinti Elektroninių čekių, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio Paslaugų teikėjo paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, Pirkėjai privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.

8.2. Pirkėjams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, draudžiama:

8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti Internetinėje parduotuvėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;

8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą Elektroninių čekių užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje;

8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Internetinės parduotuvės veikimui;

8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus, kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Internetinei parduotuvei;

8.2.5. prisijungti, paleisti iš naujo Internetinės parduotuvės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.

8.3. Užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir / arba perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Internetinėje parduotuvėje. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis Internetine parduotuve nekils jokių trukdžių ar problemų.

8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas paslaugas Pirkėjas turi elgtis protingai, sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)

9.1. Visi papildomi mokesčiai, kurie tenka vienam Elektroniniam čekiui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės Internetinėje parduotuvėje.

9.2. Bendrovė taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas Pirkėjas yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir / ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGOS

10.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai, nurodoma Internetinėje parduotuvėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.

10.2. Pirkėjai Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.) Pirkėjui prieš tai sutikus.

NETEISMINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Savo pretenzijas / reikalavimus dėl Bendrovės suteiktų paslaugų Pirkėjas gali pateikti tiesiogiai Bendrovei:

11.1.2. Registruotu laišku, siunčiant adresu Jasinskio g. 16A, Vilnius;

11.1.3. Atvykus į Bendrovę adresu: Jasinskio g. 16A, Vilnius.

11.2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu Bendrovės atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

11.2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu Bendrovės atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

11.22. Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/;

11.2.3. Atvykus į tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius.

11.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.